Het koor


Het Visserskoor oefent iedere zaterdagmiddag tussen 17.00 en 18.30 uur in het dorpshuis van Oudeschild, genaamd het 't Skiltje. Dit gebeurt vanaf september tot en met april . Ter afsluiting van het zangseizoen geeft het koor om de 2 jaar een uitvoering in het dorpshuis. Op deze avond zijn er allerlei andere activiteiten te doen, zoals een loterij en soms ook een gastoptreden van een ander koor of groep.(en natuurlijk veel gezelligheid!) U bent van harte welkom om eens een repetitie bij te wonen. Dorpshuis 't Skiltje , De Ruyterstraat 61, Oudeschild.

Muziek. De muziek wordt verzorgd door vier accordeonisten en een drummer en wordt begeleid sinds november 2011, door dirigente Karen Keijser. Het koor bestaat verder uit 40 zangers. Er worden hoofdzakelijk Hollandse zeemansliederen gezongen, maar Spaans, Duits en Engels gaan ze ook niet uit de weg. Het Oudeschilder Visserskoor beschikt over een  mobiel podium en heeft een eigen geluidsinstallatie. 

 2010. Dat jaar bestond het Oudeschilder Visserskoor 25 jaar. Ter ere daarvan is de 4de CD en een DVD  uitgebracht en gepresenteerd . Verder was er dat jaar een Wadden Shantykoren Festival 2010 op Texel georganiseerd dat op zaterdag 26 juni 2010 plaats vond. Koren van de waddeneilanden  Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en het "eiland" Wieringen waren uitgenodigd om hier aan mee te doen. Allen waren aanwezig op dit unieke gebeuren en het was een drukke middag in Den Burg.

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: N.Ellen
Secretaris:F.Boon
Penningmeester: P. Harman
Alg. bestuursleden: J de Vries en E.Zijerveld
E-Mail:  info@oudeschildervisserskoor.nl  ( ook voor CD/DVD bestellingen)