Het koor

Het Oudeschilder Visserskoor is op 8 maart 1985 als gelegenheidskoortje van visserlui begonnen, op een havenfeest in Oudeschild. Door het blijvend enthousiasme ontstond al gauw een echt visserskoor. Het koor heeft in de loop der jaren 2 cd's en een dvd uitgebracht.

Het repertoire bestaat voor een groot deel uit vissersliederen.  Verder worden ook shanties, liederen over de zee en Texel gezongen. Het koor zingt voornamelijk in het Nederlands. Maar er worden ook liederen in het Duits, Engels en zelfs Spaans gezongen.
Het repertoire wordt regelmatig ververst.
De laatste jaren geeft het koor ook een kerstconcert in het Zeemanskerkje, met medewerking van een ander koor en andere muzikanten.

 

Het koor bestaat uit ongeveer 35 zangers en wordt begeleid door drie accordeonisten en een drummer.
Vanaf september 2018 is André Keijzer de dirigent.

Het koor oefent iedere zaterdagmiddag vanaf september tot en met april tussen 17.00 en 19.00 uur in Dorpshuis 't Skiltje, De Ruyterstraat 61, Oudeschild.
 
Voor nieuwe zangers is er altijd plaats. U bent van harte welkom om eens een repetitie bij te wonen. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Voorzitter: Noud Ellen, tel: 06 27200786
Secretaris: Toon van Beek
Penningmeester: Piet Harman
Alg. bestuursleden: Jan de Vries en Emmy Zijerveld
E-Mail:  info@oudeschildervisserskoor.nl